rejestracja
Strona głównaNowościSpis obiektówIndeks nazwiskPublikuj u nasTekstyInne źródła

informacjeWstęp

ogoTa część portalu, dotyczy byłego województwa bialskopodlaskiego i zawiera szczegółowe opisy ponad 100 obiektów z tego terenu - dworskich, folwarcznych, pałacowych, klasztornych i innych - przedstawiając ich dzieje do lat 80. XX w. Taka cezura czasowa pozwala uchwycić zarówno obraz rozwoju poszczególnych historycznych kompozycji, jak i proces ich przekształceń (najczęściej dewastacji lub zniszczenia) w czasach powojennych - do końca epoki realnego socjalizmu. W opisach niektórych obiektów podano na końcu krótkie notki dotyczące stanu współczesnego, na ogół wtedy, gdy obiekt doczekał się albo renowacji (bąź przebudowy lub odbudowy), albo przynajmniej zmiany właściciela rokującej nadzieję na poprawę jego stanu.

Do opisów mają zastosowanie te same uwagi terminologiczne, jak do obiektów z terenu byłego województwa białostockiego. W opisach prezentuje się też plany, szkice i mapy.

m

Witków-plan majątku

Fragment planu majątku Witków wykonanego na przełomie 1912 i 191 r., przedstawiający schemat rozplanowania założenia dworsko-ogrodowego.

Słowa klucze: ogrody, parki, województo bialskopodlaskieKategoria:inne