rejestracja
Strona głównaNowościSpis obiektówIndeks nazwiskPublikuj u nasTekstyInne źródła

informacjeWstęp

logo

Ta część portalu, dotyczy byłego województwa zamojskiego i zawiera szczegółowe opisy 65 obiektów z tego terenu - dworskich, folwarcznych, pałacowych, plebańskich i innych - przedstawiając ich dzieje do lat 80. XX w. Taka cezura czasowa pozwala uchwycić zarówno obraz rozwoju poszczególnych historycznych kompozycji, jak i proces ich przekształceń (najczęściej dewastacji lub zniszczenia) w czasach powojennych - do końca epoki realnego socjalizmu. W opisach niektórych obiektów podano na końcu krótkie notki dotyczące stanu współczesnego, na ogół wtedy, gdy obiekt doczekał się albo renowacji (bądź przebudowy lub odbudowy), albo przynajmniej zmiany właściciela rokującej nadzieję na poprawę jego stanu.

Do opisów mają zastosowanie te same uwagi terminologiczne, jak do obiektów z terenu byłego województwa białostockiego. W opisach prezentuje się też czasem zdjęcia, szkice i mapy.

Na końcu opisu każdego obiektu podano źródła, na jakich opierano się lub z jakich korzystano podczas opracowywania opisu tego obiektu.

 

 

m

 

Słowa klucze: ogrody, parki, województwo zamojskieKategoria:inne