rejestracja
Strona głównaNowościSpis obiektówIndeks nazwiskPublikuj u nasTekstyInne źródła

informacjeWstęp

 

logo

Ta część portalu zawiera opisy obiektów położonych na terenie byłego województwa suwalskiego. Część ta cały czas jest uzupełniana.

Każdy opis zawiera ogólną charakterystykę obiektu (na początku), opis historycznych faz jego rozwoju, krótkie informacje o roślinności, oraz wykaz źródeł, na jakich opierano się opracowując opis. Ewentualnie także plan lub zdjęcia.

Starano się stosować w wykazach źródeł dotyczących poszczególnych obiektów tę samą nomenklaturę.

W wykazach tych użyto skrótów:

AP Białystok - Archiwum Państwowe w Białymstoku

AP - w odniesieniu do Archiwów Państwowych w innych miejscowościach.

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowa klucze: ogrody, parki, województwo suwalskie, Dorsze, Galwiecie, Giże, RydzówkaKategoria:ogrody