rejestracja
Strona głównaNowościSpis obiektówIndeks nazwiskPublikuj u nasTekstyInne źródła

informacjeO granicach podziału terytorialnego

Prezentowane informacje, dotyczące założeń ogrodowych i ich rozwoju, dotyczą założeń terenu wschodniej Polski, a konkretnie terenów byłych województw położonych przy wschodniej granicy Polski. Gdy mowa o byłych województwach chodzi o województwa w granicach sprzed 1999 r. (reforma samorządowa wprowadziła od 1999 nowy podział administracyjny kraju i stare województwa weszły w skład nowych, większych). Tymczasem wiedza prezentowana na tym portalu zgromadzona została na podstawie badań dokonywanych w latach 70. I 80. XX w. (prowadzonych w każdym z takich starych województw oddzielnie) oraz na podstawie publikacji (często dostępnych dziś tylko w formie maszynopisów lub nawet rękopisów) pochodzących w większości sprzed 1989 r., siłą rzeczy także posługujących się tym dawnym podziałem administracyjnym.

Dlatego opisywane obiekty są na tym portalu prezentowane w blokach odpowiadających podziałowi administracyjnemu obowiązującemu w latach 1975-1998, czyli starym województwom w granicach sprzed reformy samorządowej wprowadzającej nowy podział w roku 1999. Są one zatem prezentowane odrębnie dla województw białostockiego, bialskopodlaskiego, zamojskiego, suwalskiego etc. Nie należy więc oczekiwać, że przedstawione zostaną wszystkie obiekty z terenu jakieś nowego (większego) przygranicznego województwa, gdyż prezentowane tu obiekty zawsze będą położone tylko na części jego terytorium (przylegającej do granicy państwa).

Należy jednak zaznaczyć, że te podziały administracyjne nie pokrywają się z dawnymi, toteż dla prawidłowego poznania rozwoju osadnictwa tych terenów i rozwoju siedzib, przy których powstawały parki i ogrody należałoby objąć badaniami także tereny położone poza granicami PRL, na terenie byłego Związku Radzieckiego, a teraz na terenie graniczących z Polską krajów takich jak Litwa, Białoruś i Ukraina oraz na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.

Stare podziały administracyjne dla byłego województwa białostockiego zostały na przykład pokazane na mapach:

Zob. też: Założenia ogrodowe woj. białostockiego na tle podziałów politycznych i administracyjnych

 

 

Słowa klucze: ogrody, wschodnia PolskaKategoria:ogrody