rejestracja
Strona głównaNowościSpis obiektówIndeks nazwiskPublikuj u nasTekstyInne źródła

informacjeO portalu

logoPortal poświęcony jest przede wszystkim historycznym (w tym zabytkowym) parkom i ogrodom wschodniej Polski, przez co rozumie się tereny sąsiadujące z obecną wschodnią granicą Polski. Obiektem naszego zainteresowania nie są jednak same parki lub ogrody, ale całość kompozycji przestrzennej różnorodnych siedzib (pałacowych, dworskich, folwarcznych, klasztornych i innych), obejmująca wszystkie części funkcjonalne i powiązania widokowe.

Obiektem naszych zainteresowań jest także historia, w tym historia sztuki ogrodowej, ale też historia opisywanych terenów, historia poszczególnych siedzib, ich właścicieli i twórców. Historia często mało znana, gdyż zniszczeniu uległy w różnych epokach materiały pisane i inne, na których dziś moglibyśmy się opierać, zniszczono znaczną część istniejących niegdyś kompozycji i rozproszyli się po świecie potomkowie dawnych właścicieli, być może posiadający jeszcze cenne dokumenty oraz wiedzę, którą można byłoby wykorzystać odtwarzając historię poszczególnych obiektów. Mamy nadzieję, że łatwy dostęp do informacji zawartych na tym portalu wzbudzi ich zainteresowanie i skłoni do kontaktu z nami, dzięki czemu możliwe będzie publikowanie nieznanych dziś historykom informacji o poszczególnych obiektach.

Publikujemy tu informacje, które uznajemy za wiarygodne, zwłaszcza od strony historycznej, jednak dostęp do nowych źródeł informacji może spowodować weryfikację niektórych informacji uznawanych dotąd za pewne, a tym samym również zmiany tekstów już opublikowanych na tym portalu.

Portal jest rozwojowy, nie tylko w tym zakresie, że publikowane na nim teksty mogą być poprawiane i uzupełniane w miarę zdobywania nowej wiedzy, ale także dlatego, że opracowywane będą i sukcesywnie publikowane informacje o coraz to nowych obiektach i terenach.

Portal jest pro bublico bono, czyli przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, których zechcą czytać zamieszczane tu informacje (bez żadnych ograniczeń). Także sposób publikowania tekstów umożliwia ich kopiowanie w dowolnej liczbie. Prosimy jednak o przestrzeganie praw autorskich i o powoływanie się na autorów zamieszczanych tu tekstów i informacji. Naszym celem jest m.in. upowszechnienie informacji historycznych i innych, niejednokrotnie posiadanych od ponad trzydziestu lub ponad dwudziestu lat przez służby konserwatorskie, które jednak nie potrafią tych informacji rozpropagować, ani też udostępnić szerszym rzeszom ludności, w związku z czym spoczywają one spokojnie zakurzone w szafach Oddziałów Wojewódzkich Państwowej Służby Ochrony Zabytków.

Portal może być współtworzony przez jego użytkowników, m.in. oferujemy publikowanie na nim informacji i tekstów przysyłanych przez naszych użytkowników – ale tylko takich, które uznamy za wiarygodne. Aby z nami w ten sposób współpracować należy jednak zostać naszym użytkownikiem, czyli zarejestrować się na portalu i korzystać z opcji logowania jeżeli zamierza się przysyłać nam jakieś informacje.

Portal nie służy działalności gospodarczej, więc niczego nie sprzedaje. Ale też niczego nie kupuje, czyli nie płaci autorom za ich teksty publikowane na portalu, ani za inne informacje. Za to nie ma też tu żadnych reklam (i prosimy o nienagabywanie nas w żadnych sprawach dotyczących ich zamieszczania).

Bylibyśmy jednak wdzięczni za dzielenie z nami informacjami, historycznymi lub innymi, dotyczącymi interesujących nas obiektów.

Portal jest własnością prywatną i tworzony jest przez Ewę Bończak-Kucharczyk i Stanisława Wiktorka, przy współpracy prof. Józefa Maroszka.W celu sprawniejszego korzystania z portalu polecamy wcześniejsze zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad korzystania z portalu, podziału terytorialnego według którego prezentowane są obiekty, wstępów do poszczególnych części portalu, objaśnienia terminów oraz klasyfikacji i typologii kompozycji ogrodowych.

 

Słowa klucze: ogrody historyczne, ogrody, parki, dwory, folwarki, pałace, aleje, zamki, założenie ogrodowe, zabytkowe ogrodyKategoria:ogrody