rejestracja
Strona głównaNowościSpis obiektówIndeks nazwiskPublikuj u nasTekstyInne źródła

informacjeSpis ilustracji

 

Spis ilustracji do części ogólnej
Katalogu parków i ogrodów województwa białostockiego

 

 

 

Spis rysunków – katalog ogólny

 

 1. Podziały polityczne i administracyjne w latach 1569-1795
 2. Podziały polityczne i administracyjne w latach 1795-1915
 3. Stan zalesienia w końcu XVI w. i na pocz. XX e.
 4. Próba rekonstrukcji rozplanowania założenia tzw. zamku starostów knyszyńskich – rok 1574
 5. Schemat rozplanowania założenia dworsko-ogrodowego w Dobrzyniewie, stan z 1602 r.
 6. Przykłady powiązań widokowych wieloczęściowych kompozycji renesansowych
 7. Schemat założenia dworsko-ogrodowego w Lipnikach w wieku XVI i na początku wieku XVBII – próba rekonstrukcji
 8. Przykłady podziałów przestrzennych ogrodów kwadratowych i siedzib posiadających takie ogrody
 9. Przykłady podziałów przestrzennych renesansowych siedzib sześciokwaterowych i ich ogrodów oraz przykłady podziałów przestrzennych innych siedzib in ogrodów kwaterowych
 10. Przykłady akcentowania zbiegu osi ogrodowych w ogrodach kwadratowych oraz przykłady podziałów przestrzennych kompozycji szachownicowych
 11. Krynki na mapie ekonomii grodzieńskiej z lat 1793-1795
 12. Próba rekonstrukcji rozplanowania założenia tzw. zamku starosty knyszyńskiego z 1645 r.
 13. Próba rekonstrukcji schematu rozplanowania założenia tzw. zamku starostów knyszyńskich z I poł. XVIII w.
 14. Wysoki Stoczek. Próba rekonstrukcji rozplanowania założenia pałacowo-ogrodowego na podstawie inwentarza z 1772 r.
 15. Pałac ks. Anny jabłonowskiej w Siemiatyczach z 1772 r., arch. S. B. Zug
 16. Brama wjazdowa założenia pałacowo-ogrodowego w Siemiatyczach, arch. S. B. Zug (?), około 1772 r.
 17. Schemat kompozycji ogrodu w Zajączkach przed krajobrazową przebudową – próba rekonstrukcji
 18. Przykłady podziałów przestrzennych barokowych ogrodów kwaterowych
 19. Kompozycje wieloosiowe: przykłady kształtowania podziałów przestrzennych i przykłady możliwości kształtowania rozwiązań widokowych
 20. Plan folwarku sidrzańskiego w 1892 r.
 21. Wykonany na zlecenie Antoniego Tyzenhauza projekt przebudowy Krynek (z 1780 r.)
 22. Schemat kompozycji założenia pałacowo-ogrodowego w Pawłowiczach w końcu XVIII w. – próba rekonstrukcji
 23. Przykłady podziałów przestrzennych ogrodów przebudowanych w duchu krajobrazowym
 24. Przykłady podziałów przestrzennych kompozycji naturalistycznej (Makowlany)
 25. Przykłady podziałów przestrzennych kompozycji naturalistycznej (Ludomirowo)
 26. Przykłady podziałów przestrzennych parku obwodnicowego
 27. Schemat kompozycji założenia dworsko-ogrodowego w Krzywej w wieku XVIII (po roku 1740) – próba rekonstrukcji
 28. Schemat kompozycji założenia dworsko-ogrodowego w Krzywej po roku 1881 – próba rekonstrukcji
 29. Schemat rozplanowania założenia dworsko-ogrodowego w Kątach koło Dziadkowic na początku XX w. (Próba rekonstrukcji)
 30. Przykłady podziałów przestrzennych kompozycji eklektycznej (Kniaziówka)
 31. Przykłady podziałów przestrzennych kompozycji eklektycznych – czystych i neobarokowych
 32. Ogród Piekarskich w Białymstoku – stan z roku 1935
 33. Okręgi przemysłowe w okolicach Białegostoku

 

Spis ilustracji - katalog ogólny

Baciki Średnie gm. Siemiatycze

Park dworski

Podjazd i kwietniki przed nieistniejącym już osiemnastowiecznym dworem. Fot. W. Paszkowski 1948 r.

Neg. OWPSOZ Białystok M/21/1846/6

 

Białowieża gm. Białowieża

Park Pałacowy i Park Dyrekcyjny

Plan w skali 1:5000 z ok. 1925 r. W. Szymański, Przewodnik po Puszczy Białowieskiej, Wilno 1925 r.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2678

 

Białowieża gm. Białowieża

Park Dyrekcyjny

Plebania w stylu „dworkowym” z ok. 1935 r. - proj. arch. Zinselring.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 1925

 

Białowieża g. Białowieża

Park Pałacowy

Dawna rezydencja carska. Widokówka z ok. 1937 r. - fot. J. J. Karpiński. Ze zbiorów L. Postołowicza.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2433

 

Białowieża gm. Białowieża

Park Pałacowy

Dawny dworek myśliwski, wzniesiony w 1945 r - stna współczesny.

Neg. OWPSOZ nr D 1905

 

Białowieża gm. Białowieża

Park Pałacowy

Kompozycje roślinne we wnętrzu północnej części parku.

Neg. OWPSOZ nr D 1919

 

Białowieża gm. Białowieża

Park Pałacowy

Północna część parku - widok z wnętrza w stronę domu gościnnego.

Neg. OWPSOZ nr D 1922

 

Białowieża gm. Białowieża

Park Pałacowy

Widok z grobli na zachodni staw.

Neg. OWPSOZ nr D 1913

 

Białystok

Plan Białegostoku z końca XVIII stulecia - rekonstrukcja J. Glinki /w:/ „ Studia z historii budowy miast”,

Warszawa 1955, s. 223.

Neg. OWPSOZ nr D 2437

 

Białystok

Park Branickich

Południowo-zachodni narożnik ogrodu ozdobnego z altanką „chińską” i bramą do Zwierzyńca Jeleni.

Stan z 1756 r. Miedzioryt w zbiorze rycin białostockich w Wilanowie /w/g J. Glinki/ sztych Klemma i Rentza /Muzeum Czartoryskich w Krakowie - w/g. G. Ciołka „Ogrody polskie” - Zbiory L. Postołowicza.

Neg. OWPSOZ nr D 2361

 

Białystok

Park Branickich

Korpus główny pałacu - elewacja północna. Projekt Jana Zygmunta Deybla /?/ - ok. 1730 r.

Według nieistniejącego dziś rysunku, do 1944 r. przechowywany w BUW, Gabinet Rycin, Zbiory Króla Poniatowskiego. Fotokopia w ODZ Warszawa, Teki Glinki 70, tabl. IV.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2542

 

Białystok

Park Branickich.

Widok z tarasu ogrodu górnego na sadzawkę lustrzaną w ogrodzie dolnym, pawilon toskański, a w tle kościół katolicki i gmach klasztoru S.S. Miłosierdzia. Akwarela zatytułowana: Wizyta W. Ks. Konstantego w Białymstoku, namalował Ch. Kiel w 1831 r.

W posiadaniu Muzeum Wojska Polskiego /IUA nr 983-a/8/

Fotokopia w ODZ Warszawa, Teki Glinki 236, fot. 60.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2515

 

Białystok

Park Branickich

Grobla i stawy w sąsiedztwie bramy pałacowej oraz fragment ogrodu przy pałacyku gościnnym.

Rysunek i akwarela z 1831 r.

ODZ Warszawa, Teki Glinki  152, fot. 2.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2377

 

Białystok

Park Branickich

Widok z głównej bramy wjazdowej na dziedziniec: wstępny i paradny obwiedzione murami, na aleję przy głównej drodze dojazdowej, pałac i towarzyszące mu zabudowania.

Fot. Rendel ok. 1919 r.

Muzeum Okręgowe w Białymstoku, MBHI/1078

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2383

 

Białystok

Park Branickich

Elewacja ogrodowa pałacu i fragment ogrodu głównego. Zdjęcie z lat 30-tych XX w.

ODZ Warszawa, Teki Glinki 238, fot. 17

Fotokopia neg. OWPSOZ Białystok nr D 2534

 

Białystok

Park Branickich

„Loggia zachodnia” i dalej fragment ogrodu górnego. Zdjęcie z lat 30-tych XX w.

ODZ Warszawa, Teki Glinki 238, fot. 35

Fotokopia neg. OWPSOZ Białystok nr D 2548

 

Białystoki

Park Branickich

Rzeźba w ogrodzie górnym. Fotografia z lat 30-tych XX w.

ODZ Warszawa, Teki Glinki 236, fot. 67

Fotokopia neg. OWPSOZ Białystok nr D 2526

 

Białystok

Park Branickich

Rzeźba z I poł. XVIII w. w ogrodzie górnym. Zdjęcie z lat 30-tych XX w.

ODZ Warszawa, Teki Glinki 236, fot. 71

Fotokopia neg. OWPSOZ Białystok nr D 2530

 

Białystok

Park Branickich

Wazon w alei rzeźb ogrodu górnego. Widok z lat 30-tych XX w.

ODZ Warszawa, Teki Glinki 236, fot. 74

Fotokopia neg. OWPSOZ Białystok nr D 2533

 

Białystok

Park Branickich

Neogotycka kaplica w górnym ogrodzie. Widok z lat 30-tych XX w. Przedstawienie Matki Boskiej

Miłosierdzia zamalowane zostało w latach 70-tych XX w.

ODZ Warszawa, Teki Glinki 235, fot. 130

Fotokopia neg. OWPSOZ Białystok nr D 2516

 

Białystok

Park Branickich

Ogrodzenie tarasu górnego i widok na ogród dolny z lat 30-tych XX w.

ODZ warszawa, Teki Glinki 236, fot. 63

Fotokopia neg. OWPSOZ Białystok nr D 2524

 

Białystok

Park Branickich

Główna aleja ogrodu górnego i elewacja ogrodowa pałacu Branickich. Fot. W. Paszkowski, 1946 r.

Neg. OWPSOZ Białystok M/19/1635/2

 

Białystok

Park Branickich

Sfinks. Fot. W. Paszkowski, 1946 r.

Neg. OWPSOZ Białystok M/19/1635/4

 

Białystok

Park Branickich

Sfinks na granicy górnego i dolnego ogrodu. Fot. W. Paszkowski, 1946 r.

Neg. OWPSOZ Białystok M/19/1635/5

 

Białystok

Park Branickich

Widok z pałacu na salon ogrodowy - stan współczesny

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2041

 

Białystok

Ogrody w dolinie rzeki Białej

Barokowa kompozycja doliny rzeki Białej.

Rekonstrukcja w/g. J. Maroszka

 

Białystok

Ogrody w dolinie rzeki Białej

Ogród przy kaplicy św. Rocha oraz Mała i Wielka Kaskada w 1925 r. - „Plan lesnych dac Belostokskago imenija i prinadleżascich k onomu dereven sostavlen v 1808 godu; kopirovan s originala lesnym zemlemerom Detlofom v 1825 godu” - fragment.

AGAD, Zbiory Kartograficzne 26-2

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2638, D 2639

 

Białystok

Wysoki Stoczek

Założenie dworsko-ogrodowe w granicach z 1808 r. i później - przed 1825 r., kiedy przeprowadzono przez teren ogrodów trakt drożny do Warszawy. „Plan lesnych da Belostokskago imenija i prinadleżascich k onomu dereven sostavlen v 1808 godu; kopirovan z originala lesnym zemlemerom Detlofom v 1825 godu” - fragment.

AGAD, Zbiory Kartograficzne 26-2

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2637

 

Białystok

Wysoki Stoczek

Teren ogrodu ok. 1937 r. „Plan wojewódzkiego miasta Białegostoku” 1937 r. - fragment.

Wyk. S. Chojnicki.

AP Białystok, Akta miasta Białegostoku 138.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2495

 

Białystok

Wysoki Stoczek

Teren dawnego ogrodu ok. 1942 r. „Plan der Stadt Białystok” 1942 r. - fragment.

AP Białystok, Akta miasta Białegostoku 139.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2476

 

Białystok

Wysoki Stoczek

Budynek dawnej komory celnej /ob. kawiarnia/  wzniesiony na terenie dawnego ogrodu dworskiego - stan współczesny.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2060

 

Białystok

Bażantarnia

Ogrody przy bażantarni w 1808 r. „Plan lesnych dac Belostokskago imenija i prinadleżascich k onomu dereven sostavlen v 1808 godu; kopirovan s originala lesnym zemlemerom Detlofom v 1825 godu” - fragment.

ADAD, Zb. kart. 26-2

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2629

 

Białystok

Królikarnia

Teren założenia na „Planiku Kolonij Łowieckiey” /w:/ Inwentarzu Jeometryczno-Ekonomicznym drugiej części Hrabstwa Zabłudowskiego Sobolewszczyzny /1815 r./. Wykonał Stanisław Kwiatkowski Konduktor.

AGAD, Zb. Kart. R. 453-3, k. 158

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2624

 

Białystok

Ogród „Nowe”

Teren założenia ok. 1937 r. „Plan wojewódzkiego miasta Białegostoku” 1937 r. - fragment.

Wykonał S. Chojnicki.

AP Białystok, Akta miasta Białegostoku 138.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2474

 

Białystok

Ogród „Nowe”

Teren założenia ok. 1942 r. „Plan der Stadt Białystok” 1942 r. - fragment.

AP Białystok, Akta miasta Białegostoku 139.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2478

 

Białystok

Park Stary

Wnętrze ogrodowe z gazonem i fontanną. W tle brama ogrodowa i hotel „Ritz”.

Widokówka z 1915 r. Zbiór P. Sawicki.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2545

 

Białystok

Park Stary

Fontanna i pawilon restauracyjny na pocz. lat 30-tych XX w.

Muzeum Okręgowe w Białymstoku, Kolekcja negatywów szklanych.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2398

 

Białystok

Park Planty

Główna aleja spacerowa w latach 30-tych XX w.

Muzeum Okręgowe w Białymstoku, Kolekcja negatywów szklanych.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2392

 

Białystok

Park Planty

Główna aleja spacerowa im. Zyndram Kościałkowskiego ok. 1935 r.

Widokówka ze zbiorów L. Postołowicza.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2395

 

Białystok

Park Planty

Rozarium przy ul. Mickiewicza oraz modernistyczne budynki Sądu Okręgowego i Izby Skarbowej -

widok z lat 30-tych XX w. Muzeum Okręgowe w Białymstoku, Zbiór negatywów szklanych.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2390

 

Białystok

Park Zwierzyniecki

Pomnik ku czci poległych żołnierzy 42 Pułku Piechoty, dłuta J. Juszczuka /obecnie nieistniejący/.

Widokówka wydana nakładem Komitetu Budowy Pomnika.

Muzeum Okręgowe w Białymstoku MBHI/261

Neg. OWPSOZ w Białymstoku nr

 

Białystok

Park Zwierzyniecki

Jedno z wnętrz parku /widok w kierunku południowym/ - stan współczesny.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2215

 

Białystok

Ogród Bartolomitów przy probostwie kościoła farnego. Brama przed plebanią - rzut i elewacja.

Projekt wyk. Ok. poł. XVIII w. - „La Porte devant la Prevot”.

BUW, Gabinet Rycin, Zbiory Króla Poniatowskiego nr 187, nr 137.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2727

 

Białystok

Ogród Bartolomitów

Brama wg projektu rekonstrukcji z 1936 r. Rys. inż. Arch. Józef Seredyński. Fotografia z 1937 r.

ODZ Warszawa, Teki Glinki 136, fot. 114 i 114a.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2555

 

Białystok

Ogród  XX  Misjonarzy

Teren ogrodu ok. 1900 r. „Plan goroda Belostoka” ok. 1900 r. - fragment.

AP Białystok, Akta miasta Białegostoku 137.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2481

 

Białystok

Dojlidy - park pałacowy.

Duży staw parkowy i jego otoczenie - stan współczesny.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2067

 

Bielsk Podlaski gm. Bielsk Podlaski

Hołowiesk

Dawna siedziba starostwa bielskiego rozplanowana w 1563 r. z kwaterowym ogrodem przebudowanym przez J. K. Branickiego. „Plan gruntów prywatnego majątku Hołowiesk” z 1931 r. - fragment wyk. Stanisław Bujnicki.

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku. Oddział w Bielsku Podlaskim – plan bez sygn.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2342

 

Bielsk Podlaski gm. Bielsk Podlaski

Hołowiesk

„Park na Hołowiesku. Bielsk Podlaski, rysował Jan Osiński Lirski”, skala 1: 2500

Politechnika Warszawska, Archiwum Architektury Krajobrazu.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2691

 

Bielsk Podlaski gm. Bielsk Podlaski

Hołowiesk

Dwór - elewacja główna i rzut poziomy na nieistniejącym dziś rysunku /do 1944 r. przechowywanym w BUW, Gabinet Rycin, Zbiory króla Poniatowskiego 187, nr 180/ zatytułowanym „Plan et Elevation de la Maisen a` Hołowiesk”/. Fotokopia sprzed 1939 r.

ODZ Warszawa, Teki Glinki, 233 fot. 34.

Fotokopia neg. OWPSOZ Białystok nr D 2517

 

Bobra Wielka gm. Nowy Dwór

Park dworski

Aleja w parku - fot. Jan Buhłak 1937 r. /w:/ W. Miłaszewska, „Święty wiąz”. Legenda Starych Kątów”.

Powieść. Poznań b.d.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2349

 

Bobra Wielka gm. Nowy Dwór

Park  dworski

Widok na park od południowego wschodu - stan współczesny.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 1804

 

Boufałowo gm. Sokółka

Ogród dworski

Odręczny szkic majątku Kundzin z przyległościami i folwarkami Boufałowo i Karczy, gminy i powiatu sokólskiego własność sukcesorów Aleksandry Wasilkowskiej /ok. 1921 r./ - fragment.

AP Białystok, OUZB 849, k. 7

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2455

 

Brzozowo Solniki gm. Poświętne

Ogród  folwarczny

Folwark na Mapie Kwatermistrzostwa - „Topograficznej karcie Królestwa Polskiego” z 1843 r.

Skala 1:126000.

Biblioteka Narodowa, sygn. 13997 /Kol. VI, sekcja VI/

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2593

 

Brzozowo Solniki gm. Poświętne

Ogród folwarczny

„Plan folwarku Brzozowo Solniki” z 1896 r. wyk. M. Radziszewski, kopia z 1943 r.

AGAD, Zb. kart. TKZ 617-10

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2648

 

Chojnowszczyzna gm. Nowy Dwór

Ogród dworski

Widok na ogród od zachodu - stan współczesny.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 1806

 

Choroszcz gm. Choroszcz

Park pałacowy.

Pałacyk Branickich - elewacja ogrodowa i rzut przyziemia. Fotografia nieistniejącego już rysunku z II połowy XVIII w. / do 1944 r. przechowywanego w BUW. Gabinet Rycin, Zbiory Króla Poniatowskiego 187 nr 151 i 150/.

ODZ Warszawa, Teki Glinki 256, fot. 3

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2583 

 

Choroszcz gm. Choroszcz

Park pałacowy

Fragment terenu założenia ok. 1930 r. „Plan sytuacyjny rozbudowy Białostockiego Wojewódzkiego Zakładu Psychiatrycznego w Choroszczy”. - Wł. Borawski, M. Heyman,  Budowa Wojewódzkiego Białostockiego Zakładu Psychiatrycznego w Choroszczy, Warszawa 1930 r.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2747

 

Choroszcz gm. Choroszcz

Park pałacowy

Aleja obiegająca salon ogrodowy. Fot. J. Glinka 1937 r.

ODZ Warszawa, Teki Glinki 256, fot. 29

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2570

 

Choroszcz gm. Choroszcz

Park pałacowy

Kanał krzyżowy. Fot. J. Glinka, 1937 r.

ODZ Warszawa, Teki Glinki 256, fot. 24

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr 2567

 

Hieronimowo gm. Michałowo

Park dworski

Podjazd, elewacja głównego pałacu i oficyny na rysunku Myszkowskiego /w:/ E. Chłopicki, „Opowiadania z wędrówki po kraju - Podlasie Litewskie” zamieszczone w „Kłosach” z 1887 r. /1/181.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2671

 

Hieronimowo gm. Michałowo

Park dworski

Ruina pałacu. Fot. W. Paszkowski 1955 r.

Neg. OWPSOZ Białystok  M/1/3/3

 

Hieronimowo gm. Michałowo

Park dworski

Widok na park i gospodarczą część założenia - stan współczesny.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 1892

 

 Janin gm. Tykocin

Ogród folwarczny

Plan folwarku z okresu międzywojennego.

AGAD, Zb. Kart. TKZ 620-9 /nr kat. kart. 5-115/

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2674

 

Jeżewo gm. Tykocin

Ogród dworski

Stary dwór w Jeżewie. Fot. W. Wisznicki, 1911 r. /w:/ M. Federowski, Zygmunt Gloger.  Garstka wspomnień osobistych w pierwszą rocznicę zgonu. „Ziemia” 1911 r. r. II nr 44 s. 714-715.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2667

 

Józefin gm. Poświętne

Ogród folwarczny

Teren folwarku wraz z ogrodami. „Plan gruntów majątku prywatnego Wilkowo wydzielonych pod nazwą Turek” z 1932 r. - fragment /kopia z 1943 r./.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2613

 

Kamienny Dwór gm. Wyszki

Park dworski

Dwór z I poł. XIX w. na tle parku. Widok z dziedzińca. Fot. W. Paszkowski, 1957 r.

Neg. OWPSOZ Białystok nr M/7/628/3

 

Kolno gm. Dąbrowa Białostocka

Ogród dworski

„Situacjonnyj plan Kalnianskago Amta Folvarka Kalno, obłastnyj architektor D. Kułakovskij 1840 goda”

AP Białystok

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2450

 

Karpowicze gm. Suchowola

Ogród dworski

Dwór modrzewiowy na fotografii J. K. Krpowicza z 1937 r. Druk „Lechii” Białystok.

Zbiory J. Władyczańskiego.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2369

 

Knyszyn gm. Knyszyn

Teren rezydencji królewskiej w mieście

Przedstawienie rezydencji na mapie południowo-wschodniej granicy dóbr goniądzkich z lat 1545-1564.

BUW il. sygn. tymcz. 525 / nr kat. kart. k-1/

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2693

 

Knyszyn gm. Knyszyn

Teren rezydencji królewskiej w mieście

Przedstawienie rezydencji i zwierzyńca na Mapie dóbr knyszyńskich i rajgrodzko-goniądzkich wykonanej po 1561 r.

Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, dział rękopisów, sygn. tymcz. 524

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2694

 

Knyszyn gm. Knyszyn

Teren rezydencji króla Zygmunta Augusta

„Obscij plan III casti Knysinskago imienia” 1862 r.

AP Białystok, GKL 36

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2503

 

Knyszyn gm. Knyszyn

Rezydencja króla Zygmunta Augusta

Arras tzw. „wawelski” z fantastycznymi scenami zwierzęcymi, pierwotnie stanowiącymi wyposażenie rezydencji knyszyńskiej.

Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu w Krakowie.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2441

 

Knyszyn gm. Knyszyn

Rezydencja króla Zygmunta Augusta

Arras tzw. „wawelski” ze scenami ze zwierzyńca, pierwotnie stanowiący wyposażenie rezydencji knyszyńskiej.

Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu w Krakowie.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2442

 

Knyszyn gm. Knyszyn

Rezydencja króla Zygmunta Augusta

Arras tzw. „wawelski” ze scenami zwierzęcymi i krajobrazem. W polu głównym Orzeł Polski z inicjałami króla. Gobelin stanowił wyposażenie domu króla w Knyszynie.

Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu w Krakowie.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2440

 

Knyszyn gm. Knyszyn

Ogród pałacowy

Wnętrze dawnego ogrodu kwaterowego - stan współczesny.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2291

 

Knyszyn gm. Knyszyn

Ogród plebański

„Plan gruntów Rzymsko-Katolickiego Kościoła w Knyszynie” /ok. 1925 r./

Archiwum Parafii Rzymsko-Katolickiej w Knyszynie.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2492

 

Knyszyn gm. Knyszyn

Ogród plebański

„Plan gruntów parafii Rzymsko-Katolickiej Knyszyn” 1930 r. Wyk. J. Załuska.

Archiwum Parafii rzymsko-Katolickiej w Knyszynie.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2493

 

Lebiedzin gm. Sokółka

Leśniczówka

Dąb - pomnik przyrody w leśniczówce majątku Lebiedzin.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2285

 

Lebiedzin gm. Sokółka

Leśniczówka

Niewielki ogród przy leśniczówce majątku Lebiedzin.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2286

 

Lipniki gm. Tykocin

Ogród dworski

Plan założenia dworsko-ogrodowego z okresu międzywojennego.

AGAD, Zb. Kart. TKZ 620-10 /nr kat. kart. K-114/

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2673

 

Lipniki gm. Tykocin

Ogród dworski

Siedziba dworska na Mapie Kwatermistrzostwa - „Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego”

z 1843 r., skala 1:126000.

Biblioteka Narodowa, sygn. 13.997 /kol. VI, sek. V/

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2598

 

Łosośna Mała gm. Kuźnica

Park dworski

Dwór w czasie prac konserwatorskich. Fot. W. Paszkowski, 1959 r.

Neg. OWPSOZ Białystok M/13/1103/5

 

Markowo Wielkie gm. Brańsk

Ogród dworski

Oficyna kuchenna. Zdjęcie z lat 20-tych XX w.

Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Dokumentacji Naukowej.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2715

 

Markowe Wielkie gm. Brańsk

Ogród dworski

Widok na szczątki ogrodu od strony dawnej alei dojazdowej - stan współczesny.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 1992

 

Markowo Wielkie gm. Brańsk.

Ogród dworski

Jedna z sadzawek ogrodowych i szczątki dawnych nasadzeń ogrodu - stan współczesny.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 1993

 

Ostrożany gm. Drohiczyn

Park dworski

Widok z parku na stary dwór /obecnie nieistniejący/ Fot. W. Paszkowski, 1957 r.

Neg. OWPSOZ Białystok nr M/7/625/2

 

Pietkowo gm. Poświętne

Park pałacowy

Główne wnętrze parkowe - widok z miejsca lokalizacji dworu - stan współczesny.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2005

 

Siderka gm. Sidra

Ogród dworski

Elewacja ogrodowa nieistniejącego już dworu. Fot. W. Paszkowski, 1952 r.

Neg. OWPSOZ Białystok nr M/14/1247/5

 

Siderka gm. Sidra

Ogród dworski

Staw położony na głównej osi kompozycji oraz /za stawem/ dziedziniec i dalej ogród ozdobny - stan współczesny.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 1811

 

Sikory gm. Mońki

Ogród dworski

Dwór od frontu. Fot. A. Kalisz, 1977 r.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D/30/1164/6

 

Sikory gm. Mońki

Ogród dworski

Szczątki starego szpaleru ogrodowego. Fot. A. Kalisz, 1977 r.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D/30/1164/5

 

Sokółka gm. Sokółka

Ogród pałacowy

„Podrobnyj plan kazennago imienia Sokołki” z 1864 r.

AP Białystok, GKL 256.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2451

 

Stelmachowo gm. Tykocin

Park dworski

Plan dóbr z 1929 r. wyk. Przez E. Dembka.

AP Białystok, Akta majątku Stelmachowo.

Neg. OWPSOZ nr D 2485

 

Stołowacz gm. Bielsk Podlaski

Ogród dworski

Pałac drewniany zbudowany w II poł. XVII w., elewacja frontowa - „Plan et Elevation du Palais de Stołowacz”. Rysunek tuszem i akwarelą.

BUW, Gabinet Rycin, Zbiory króla Poniatowskiego 188 nr 32.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2544

 

Sutno gm. Mielnik

Ogród dworski

Szkic z planu pomiarowego majątku, wyk. Ok. 1925 r.

AP Białystok, OUZB 227

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2464

 

Sutno gm. Mielnik

Ogród dworski

Kuźnia dworska. Zdjęcie z lat 20-tych XX w.

Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Dokumentacji Naukowej.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2717

 

Sutno gm. Mielnik

Ogród dworski

Sernik dworski i zabudowania gospodarcze. Zdjęcie z lat 20-tych XX w.

Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Dokumentacji Naukowej.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2714

 

Sutno gm. Mielnik

Ogród dworski

Zabudowania gospodarcze na tle ogrodu. Rysunek z 1911 r. „Wieś ilustrowana” 1911 r. IV, s. 9

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2654

 

Sutno gm. Mielnik

Ogród dworski

Widok wzdłuż głównej osi kompozycji z miejsca, w którym stał dwór, na zakole i dolinę Bugu - stan współczesny.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 1849

 

Sutno gm. Mielnik

Ogród dworski

Resztki szpalerów ogrodowych - stan współczesny.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 1850

 

Szostaki gm. Sidra

Ogród folwarczny

Schematyczne rozplanowanie zabudowań i folwarków oraz granice ogrodów w 1892 r.

„Situation Plan von den Vorverken Zaścianek und Szostaky Amta Nowowolla nebst den daru geboerigen Doerfern. Szmidt.”

AP Białystok. Kamera 1450c, 174v, 175.

Neg. OWPSOZ nr D 2462 i D 2487

 

Topolany gm. Michałowo

Ogród folwarczny

Folwark na „Planie Obrębów Folwarków z Wsiami do sprzedaży zakreślonymi ze wszelkimi potrzebnemi wygodami, jako to Folwark Heronimów, Folwark Topolany i Małynka oraz wieś Hoźna z Zaściankiem Reypiszborem... Roku 1819... przeze mnie Karola Wesenberga Komornika Powiatu Grodzieńskiego”

AGAD, Zb. kart. R. 24/420-24

Neg. OWPSOZ nr D 2585

 

Wilkowo gm. Poświętne

Ogród dworski

Założenie dworsko-ogrodowe na mapie Kwatermistrzostwa - „Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego” z 1843 r. Skala 1:126000.

Biblioteka Narodowa, sygn. 13997 /kol. VI, sek. VI/

Neg. OWPSOZ nr D 2592

 

Wilkowo gm. Poświętne

Ogród dworski

Rozplanowanie zabudowań, dróg i stawów nad rzeką oraz granice ogrodów.

 „Plan części gruntów rozparcelowanego majątku Wilkowo” z 1932 r., kopia z 1943 r.

AGAD, Zb. Kart. TKZ 620-17 /sekcja I/

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2612

 

Wodziłówka gm. Knyszyn

Teren dawnego dworu myśliwskiego Wielkich Książąt Litewskich.

„Obscij plan III casti Knysinskago imenia” 1862 r.

AP Białystok, GKL 36.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2502

 

Zaścianek /ob. Łozowo kolonia/ gm. Dąbrowa Białostocka

Ogród folwarczny

Schematyczne rozplanowanie zabudowań wsi i folwarku oraz granice ogrodu.

„Situation Plan von den Varverken Zaścianek und Szostaky Amts Nowowolla nebst den dazu gehoerigen Doerfern. Schmidt”, 1892 r. - fragment.

AP Białystok, kamera 1450c, k. 174v, 175

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2488

 

Zygmunty gm. Knyszyn

Ogród folwarczny

„Obscij plan III casti Knysinskago imenia”, 1862 r. - fragment.

AP Białystok, GKL 36.

Neg. OWPSOZ Białystok nr D 2501 

 

Aleja dojazdowa, staw i dwór w niezidentyfikowanej miejscowości koło Białegostoku.

Widok z lat 30-tych XX w. Muzeum Okręgowe w Białymstoku, Kolekcja negatywów szklanych.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2385

 

Dwór w okolicach Grodna

Zdjęcie z lat 30-tych XX w. Własność K. Wilczyńskiego.

Fotokopia neg. OWPSOZ Białystok nr D 2415

 

Dwór w okolicach Grodna

Zdjęcie z lat 30-tych XX w. Własność K. Wilczyńskiego.

Fotokopia, neg. OWPSOZ Białystok nr D 2412 

 

Objaśnienia skrótów:

AGAG – Archiwum Główne Akr Dawnych w Warszawie

AP Białystok – Archiwum Państwowe w Białymstoku

ODZ – Ośrodek dokumentacji Zabytków w Warszawie

OWPSOZ - Oddział Wojewódzki Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku

 

Słowa klucze: ogrody, parki, zabytkowe ogrody, zabytkowe parki, województo białostockieKategoria:ogrody