rejestracja
Strona głównaNowościSpis obiektówIndeks nazwiskPublikuj u nasTekstyInne źródła

informacjeZróżnicowanie wysokościowe nasadzeń w ogrodach barokowych

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech ogrodów baroku było różnicowanie wysokościowe nasadzeń poszczególnych kwater.

Wszystko po to, aby widz najpierw ogarniał płaskie wnętrze okolone wyższym żywopłotem lub trejażem, a za nim jeszcze wyższą ścianę strzyżonych boskietów lub niestrzyżonych szpalerów. Za strzyżonymi boskietami mogły też pojawiać się - jako piętro najwyższe - korony wysokich drzew zajmujących środek otoczonej strzyżonymi szpalerami alei.

boskiety

 

Przykład trójstopniowego zróżnicowania wysokości nasadzeń w ogrodzie barokowym
Ogrody Tuileries w Paryżu - stan współczesny - fot. E. Bończak-Kucharczyk

W ogrodach barokowych zaczynają pojawiać się więc charakterystyczne dla baroku „architektoniczne” formy: partery, rabaty, strzyżone szpalery niskie i wysokie (pełne, półpełne, arkadowe), boskiety, labirynty, bersa, kanały, liczne baseny i sadzawki o regularnych kształtach, kaskady oraz różnego typu budowle (pawilony, altany, trejaże, oranżerie, menażerie, mosty), rzeźby i obeliski. Tworzy się gabinety i w miarę możliwości buduje się fontanny. Przy prawie każdej siedzibie powstaje aleja dojazdowa lub kilka takich alei. Aleje sadzi się także przy drogach ogrodowych lub drogach biegnących po granicach kompozycji. Poszczególne ogrody były najczęściej zamknięte ogrodzeniami, co jednak nie zawsze było równoznaczne z ich zamknięciem widokowym. Oprócz ogrodów, których wnętrze otaczały mury, aleje i szpalery zasłaniające widoki, istniały bowiem ogrody tarasowe i ogrody sytuowane na wzgórzach, gdzie mimo biegnących po granicach ogrodzeń i nasadzeń, z wyższych partii rozciągały się szerokie widoki na okolicę. Zamknięcie takich ogrodów pozostawało zatem iluzoryczne.

Powstawały także kompozycje o specjalnie komponowanych osiach widokowych wybiegających daleko poza ogród na sąsiednie wzgórza, obiekty sakralne, doliny i koryta rzek. Osie takie podkreślane bywały drogami i alejami, ale mogły też przebiegać ponad stawami i dolinami, nie znajdując odpowiednika w postaci dróg, nasadzeń lub zabudowań poza ogrodem.

m

 

 

 

 

 

 

 

Słowa klucze: ogody barokoweKategoria:Poczytaj sobie