rejestracja

Sklepik


Parki i ogrody historyczne w krajobrazie województwa wielkopolskiego
wydawnictwo drukowane
Część I Wstęp
1. Cel, zakres i problematyka pracy
2. Podstawy metodologiczne pracy, krajobraz jako pojęcie podstawowe
3. Parki i ogrody historyczne ja ...