rejestracja

Artykuły


O portalu

logoKlasyfikacja i typologia kompozycji ogrodowych

Fragment cz궛ci ogólnej „Katalogu parków i ogrodów województwa białostockiego” z 1988 r.

Pytania


Brak wyników

Sklepik


Parki i ogrody historyczne w krajobrazie województwa wielkopolskiego
wydawnictwo drukowane
Część I Wstęp
1. Cel, zakres i problematyka pracy
2. Podstawy metodologiczne pracy, krajobraz jako pojęcie podstawowe
3. Parki i ogrody historyczne ja ...