rejestracja

Artykuły


O granicach podziału terytorialnego

Prezentowane informacje, dotyczące założeń ogrodowych i ich rozwoju, dotyczą założeń terenu wschodniej Polski, a konkretnie terenów byłych wojew&oac ...


Publikuj z nami

Zapraszamy naszych użytkowników do kontaktowania się z nami w sprawach dotyczących historycznych parków i ogrodów wschodniej Polski, położnych na terenach sąsiadującyc ...


Wstęp


W tej części portalu prezentujemy wiedzę na temat historii parków i ogrodów byłego województwa białostockiego (zob. O granicach podziału t ...


Wstęp

Ta część portalu zawiera opisy obiektów położonych na terenie byłego województwa białostockiego.

Czytaj indeks nazwisk

ogrodnikIndeks nazwisk prezentowany na tym portalu zawiera nie tylko same nazwiska, ale także informacje o posiadanych przez poszczególne osoby majątkach i okresach ich posiadania, albo o majątkach dzirżawionych lub zarządzanych. Zawier ...


Pytania


Brak wyników

Sklepik


  • Brak wyników