rejestracja
Strona głównaNowościSpis obiektówIndeks nazwiskPublikuj u nasTekstyInne źródła

informacjeO zasadach korzystania z portalu

Z niniejszego portalu korzystać może każdy – w tym znaczeniu, że każdy może do woli czytać wszystko, co jest na nim publikowane. Portal ma bowiem służyć rozpowszechnianiu i popularyzacji wiedzy o historii badanych terenów i obiektów oraz o ich kompozycji i rozwoju, walorach przyrodniczych i funkcji w krajobrazie. Z tego względu teksty i ilustracje czytelnicy mogą swobodnie kopiować, jednakże w razie ich wykorzystywania do dalszych publikacji prosimy o przestrzeganie praw autorskich i powoływanie się autorów poszczególnych tekstów lub na sam portal.

Teksty zamieszczane na portalu a dotyczące poszczególnych województw i położonych w ich granicach obiektów są umieszczane stałe, a nie na jakiś czas. Nie znikną więc jeśli nie zdążymy ich szybko przeczytać. Mogą natomiast być we fragmentach modyfikowane lub uzupełniane – jeśli pojawi się nowy zasób wiedzy wskazujący na potrzebę takich zmian. Portal nie zamieszcza informacji dotyczących zmian dokonywanych w treści poszczególnych, wcześniej zamieszczonych tekstów, ani nie publikuje kolejnych ich wersji. Należy zatem przyjmować, że zawsze publikowana jest wersja obrazując aktualny stan wiedzy twórców portalu.

Wyjątkiem są teksty prezentowane w kolumnie Nowości, mające z natury rzeczy ulotny charakter. Mogą one niekiedy być prezentacją treści umieszczanych na portalu na stałe, a propagowanych chwilowo właśnie dlatego, że są prezentowane po raz pierwszy. Ale mogą też być widoczne tylko przez jakiś czas i zastępowane kolejnymi nowościami, prezentując informacje aktualne krótko (m.in. różne przesłania dla naszych użytkowników).

Korzystnie z portalu jest bezpłatne. Portal niczego nie sprzedaje, ani niczego nie kupuje.

Na portalu nie ma reklam i prosimy nie starać o ich tu zamieszczenie.

Można zostać też użytkownikiem naszego portalu. W tym celu należy się zarejestrować, co umożliwia późniejsze logowanie się. Rejestracja nie jest jednak niezbędna jeśli ktoś zamierza jedynie czytywać zamieszczane na portalu teksty. Jej celem jest bowiem nawiązanie z nami bliższej współpracy, co może mieć miejsce jeśli ktoś chce zamieścić na portalu jakiś tekst swojego autorstwa, albo podzielić się nami informacjami dotyczącymi znanych mu obiektów.

Nie płacimy za zamieszczane teksty ani za dostarczane nam informacje lub materiały. Żaden tekst ani żadna informacja spośród nadsyłanych przez naszych użytkowników nie ukazuje się jednak na portalu automatycznie, ale musi zostać przez nas zaakceptowana i dopuszczona do publikacji.

Można też z nami nawiązać korespondencję pisząc do nas maile na podany w stopce strony głównej mailowy adres kontakty. Prosimy nie wysyłać na niego reklam ani zapytań lub ofert handlowych – wszystkie bowiem natychmiast trafią do kosza, a w stosunku do szczególnie uporczywych wyciągane będą dalsze konsekwencje.

Propagujemy wiedzę, ale nie w takim stopniu by odpowiadać na wszelkie zadawane nam pytania, zarówno dotyczące jak i niedotyczące interesującej nas problematyki. Zatem odpowiemy na zadanie pytanie tylko wtedy, gdy wyda się nam ono szczególnie interesujące, lub wnosić będzie coś nowego do zasobu posiadanych już informacji.

Nie udzielamy porad ani konsultacji, ale można kierować pod naszym adresem postulaty, aby zamieścić informacje na konkretny temat mieszczący się w granicach zainteresowań portalu. W miarę możliwości postaramy się je uwzględniać.

 

Słowa klucze: www.ogrodowy.minigo.plKategoria:Poczytaj sobie