rejestracja
Strona głównaNowościSpis obiektówIndeks nazwiskPublikuj u nasTekstyInne źródła

informacjePublikuj u nas

Zapraszamy naszych użytkowników do kontaktowania się z nami w sprawach dotyczących historycznych parków i ogrodów wschodniej Polski, położnych na terenach sąsiadujących ze wschodnią granicą Polski. W szczególności do przysyłania nam o nich różnych informacji.

Można się z nami kontaktować na adres mailowy podany na dole strony głównej portalu.

Możemy też ewentualnie opublikować nadsyłane do nas profesjonalne teksty – jeżeli dotyczą tematyki znajdującej się w kręgu zainteresowań portalu. Niestety nie płacimy autorom za opublikowane teksty, ani za przysyłane informacje lub materiały. Portal działa bowiem pro publico bono i nie prowadzi działalności dochodowej, a więc też nie dysponuje funduszami na honoraria autorskie.

Można też do nas przysyłać (z sugestią opublikowania) zdjęcia, kopie dokumentów, map lub rysunków. Jeśli dotyczą historycznych obiektów ogrodowych położonych na interesującym nas terenie z pewnością je wykorzystamy (z podaniem autorów lub źródła, z jakiego pochodzą).

Można też nadsyłać krótkie informacje, które mogą być opublikowane lub służyć do weryfikacji bądź uzupełnienia już publikowanych tekstów. Zamierzamy też publikować niektóre interesujące maile naszych użytkowników.

Liczymy też na kontakt osób posiadających więcej informacji o poszczególnych obiektach, takich jak spadkobiercy byłych właścicieli lub zarządców albo dzierżawców (bądź ogrodników, projektantów albo służby dworskiej), depozytariusze różnych archiwów domowych lub pojedynczych archiwalnych dokumentów, albo osób w inny sposób związanych z dawnymi właścicielami lub losami różnych parków i ogrodów. Także historyków mogących uzupełnić niekiedy szczupłe informacje historyczne.

Możemy też udostępniać czytelnikom i użytkownikom szersze publikacje mieszczące się w zakresie merytorycznych zainteresowań portalu – na przykład wyniki badań, opracowania studialne, analizy, zestawienia statystyczne – autorstwa osób, które je nadsyłają. Jak również można wskazywać nam publikacje, które już ukazały się gdzie indziej, ale dotyczą zagadnień lub obiektów opisywanych na naszym portalu i mogłyby być przez nas ewentualnie wykorzystane lub opublikowane za zgodą ich autorów lub wydawców.

Za ewentualną współpracę z góry dziękujemy.

Słowa klucze: ogrody, parki, zabytkowe ogrody, zabytki sztuki ogrodowejKategoria:ogrody