rejestracja

Artykuły


Altein

Ogród folwarcznyChobotki Kolonia

Ogród folwarczny ...


Jakubin

Ogród folwarcznyJałówka

Ogród folwarczny ...


Jasionówka - Maryland

Ogród folwarcznyJaświłki

Ogród folwarczny ...


Kamionka

...


Marynki

Ogr&oacu ...


Mień

Ogrodniki PGR

Orla

Ogród folwarczny ...


Pietkowo - Gabrysin

Ogród folwarcznyPołomin

Ogród folwarczny ...


Potrubowszczyzna

Ogród folwarcznyRogowo

Ogród folwarcznyRyboły

Ogród folwarcznySobolewo

Og ...


Targowisk

Og ...


Turek

 

Ogród folwarczny – barokowy, kwaterowy, użytkowy, powstały po 1719 r. w miejscu osady młyńskiej, wsi i starszych z ...


Wandalin

Ogr ...


Wandzin

Wólka

Ogr ...


Aleksandrówka

Ogród folwarcznyBełcząc

Ogród folwarcznyChłopków

Ogród folwarczny - regularny, powstały zapewne w XVIII w., a w II połowie X ...


Franopol

Ogród folwarczny - regularny, powstały około połowy XIX w., rozbudowany i powiększony po 1864 r, i powtórnie w latach 20. XX w.

Halasy

Ogród folwarczny - regularny, o przewadze funkcji użytkowych, powstały po 1863 r. na miejscu folwarku założonego w końcu XVI w. i rozbudowany w okresie mi ...


Horbów

Ogród folwarczny - kwaterowy, powstały w XVI lub XVII w. jako siedziba sprzężona z kościołem, rozbudowany w wieku XVIII, częściowo zniszczony w 1812 r., ...


Kłębów

 

Ogród folwarczny - kwaterowy, powstały zapewne w I połowie XIX w. na miejscu wcześniejszego folwarku

Małaszewicze

Ogród folwarczny - kwaterowy ukształtowany w XVIII i XIX w. na miejscu wcześniejszego folwarku powstałego na przełomie XVII i XVIII w., w 1915 r. częścio ...


Pokinianka

Ogród folwarczny - sześciokwaterowy, użytkowy, powstały w XVI w., zap. w XIX w. wzbogacony o część ozdobną

Ratarków

Ogród folwarczny - powstały po 1904 r. w wyniku przebudowy folwarku założonego po 1856 r.

Władysławów

Ogród folwarczny - eklektyczny, o przewadze funkcji użytkowych, powstały po 1863 r., a po 1921 r. odbudowany i powiększony

Żabce

Ogród folwarczny - regularny, kwaterowy, powstały zapewne w XVII na miejscu szesnastowiecznego folwarku i rozwijany w wieku XVIII, przebudowany w końcu XIX w ...


Chomęciska Duże

Ogród folwarczny - regularny, eklektyczny, powstały na przełomie XVIII i XIX w. na miejscu starszego folwarku

Dyniska i Ulików

Park dworski i ogród folwarczny - Dyniska - wieloczęściowe założenie dworsko-ogrodowe z dziewiętnastowiecznym, krajobrazowym parkiem, pows ...


Florianka

Ogród folwarczny ze szkółką leśną - ozdobno-użytkowy, eklektyczny, powstały w II połowie XIX w. z przebudowy folwarku o przeważających funkcjac ...


Hamernia

Ogród folwarczny - regularny, barokowy, osiowy, o funkcjach głównie użytkowych, powstały prawdopodobnie w latach 20. XVIII w., później, zapew ...


Leopoldów

Ogród folwarczny - użytkowy, powstały w II połowie XIX w., w okresie międzywojennym XX w. częściowo przebudowany i poszerzony

Siemnice Różanówka

Ogród folwarczny - regularny, z elementami swobodnymi, powstały w II połowie lat 30. XX w.

Górecko Stare

Ogród folwarczny - kwaterowy, tarasowy, ozdobno-użytkowy, powstały po 1808 r. z przebudowy siedziby folwarcznej istniejącej od XVI wieku

...